WOZ-waarde van uw huis te hoog vastgesteld?

Binnenkort valt hij weer op uw deurmat: de ozb-aanslag met daaraan gekoppeld de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand. Waar de gemeente vroeger eens per 4 jaar of eens per 2 jaar de waarde van uw pand vaststelde, doet zij dit nu jaarlijks. De WOZ-waarde is gekoppeld aan onder meer de inkomstenbelasting, waterschapsheffing en de vennooschapsbelasting. Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe meer belasting u betaalt ieder jaar. Een te hoge waarde leidt ertoe dat u onnodig teveel betaalt. Een schrikbarende gedachte als u erbij stil staat dat jaarlijks grote aantallen waarden te hoog worden vastgesteld.

Waardering verloopt geautomatiseerd(!)
Gemeenten moeten ieder jaar weer alle onroerende zaken binnen de gemeentegrenzen van een waarde voorzien. In praktijk betekent dit dat alle gebouwen, van ziekenhuizen tot winkels en woningen, een WOZ-waarde krijgen. Dit waarderen gebeurt geautomatiseerd. Voor het maken van onderscheid op basis van bijzondere kenmerken van panden, is nagenoeg geen ruimte. Ook de specifieke liggingsfactoren die overlast veroorzaken, het mindere onderhoud of de bouwkundige gebreken vallen buiten deze geautomatiseerde waardebepaling. Het gevolg hiervan is dat met de specifieke omstandigheden die de waarde van uw woning of bedrijfspand beïnvloedden, veelal geen of onvoldoende rekening wordt gehouden.

Bezwaar aantekenen
Hoe zorgt u ervoor dat de gemeente oog krijgt voor uw pand? De beste manier om dit te doen is door bezwaar aan te tekenen tegen de opgelegde WOZ-waarde. Dit kunt u doen binnen 6 weken na dagtekening van deze aanslag. Om ervoor te zorgen dat uw bezwaarschrift niet met de grote massa samen behandelt wordt, kunt u gebruik maken van de kennis en ervaring van professionals. Er zijn in Nederland enkele juridische adviesbureaus aanwezig die voor u bezwaar kunnen aantekenen en zorgen dat uw argumenten dermate sterk zijn dat de gemeente gedwongen wordt uw bezwaarschrift grondig te bestuderen. Zij werken met gespecialiseerde juristen en WOZ-gediplomeerde taxateurs die uw zaak beoordelen en waar nodig zelfs een taxatierapport opstellen. Dient u zelf bezwaar is dan wordt uw kans op succes verlaagd met 33%.

Hoog succespercentage
Eén van de betere juridische adviesbureaus die deze dienstverlening gratis aanbiedt is WOZ Op Maat. Als gevolg van hun werkwijze en aanwezige expertise is het succespercentage van dit adviesbureau bijzonder hoog. Naast WOZ Op Maat zijn er in Nederland nog enkele vergelijkbare adviesbureaus aanwezig. Wilt u er zeker van zijn dat het maximale uit uw bezwaarschrift gehaald wordt, schakelt u dan WOZ Op Maat of een ander bureau in.

Belasting terug ontvangen
Nadat de gemeente uitspraak heeft gedaan op uw bezwaarschrift, krijgt u deze thuis gestuurd. Wordt de waarde verlaagd dan betaalt de gemeente u het teveel betaalde bedrag aan belasting terug. Ook geeft zij de verlaagde waarde door aan alle relevante instanties. Zo wordt ervoor gezorgd dat alle belastingen waar de WOZ-waarde invloed op heeft, meteen verlaagd worden. Uw voordeel is dus meteen zichtbaar en u kunt tevreden achterover leunen met uw behaalde resultaat. Let u echter goed op. Iedere jaar legt de gemeente u weer een aanslag op. Ervaring leert dat zij jaar in jaar uit dezelfde fouten maken en niet perse rekening houden met uw succesvolle bezwaarschrift. Zo werd vorig jaar in ruim 26% van de gevallen geen rekening gehouden met het bezwaar en werd de waarde wederom te hoog vastgesteld. Dezelfde fout was gemaakt door onzorgvuldigheid van het gemeentelijk apparaat. Sta dus ieder jaar weer stil bij uw aanslag en overleg de juistheid hiervan met een externe partij.

Meer informatie: www.wozopmaat.nl

Leave a Reply